Initiativ:

Støttekoncert med MD Duo på Kristianslyst

Vi afholder støttekoncert med MD Duo 17/3 2022 kl. 10-11.45 på Kristianslyst. 

Entre pris: 30 kr. 

Der kan købes merchandise og drikkevarer.

Alle indtægter går ubeskåret til indsamlingen. 

Ved stort fremmøde afholdes koncerten udendørs.