Initiativ:

Støttekoncert i Hundborg Kirke

Støttekoncert i Hundborg kirke med Klitmøller Gospelkor & Lemvig Gospelkor søndag d. 3. april kl. 19.00

Alle er hjertelig velkomne