Initiativ:

Kagesalg på Hanstholm skole

Elevrådene på Hanstholm skole vil fredag d.20/5 sælge hjembagt kage og juice til skolens elever.

Prisen for kage og juice er mindst 10 kr.

Kagerne doneres af forældre og elever. Al overskud går til Thy for Ukraine.