Initiativ:

Indsamling med fællessang og kagebord.

I N D S A M L I N G til U K R A I N E!
F Æ L L E S S A N G & K A G E B O R D
Cafe Baghuset i samarbejde med Chokoladekurven & Superbrugsen Thisted
Søndag den 20. Marts kl. 15.00-17.00
Pris kr. 250,- pr. person
Tilmelding på tlf: 96 19 00 56
Hele omsætningen går til THY for UKRAINE!
Café Baghuset dobler det indsamlede beløb op! ♥️♥️♥️🎼♥️♥️♥️