Initiativ:

Hurup Boghandel støtter Ukraine

Hurup Boghandel støtter Ukraine med 10 kr. for hver kunde, der køber for over 100 kr. i hele uge 11 (14/3-19/3)